Hvem er vi

Forenings navn
Al-Tekaful velgørende Forening er navnet på et frivilligt fællesskab selvejende, humanitær forening.

Dens hjemsted er København Kommune.

Dortheavej 14
2400 Kibenhavn NV