Formål

Foreningens formål er velgørenhed. Vi indsamler økonomisk hjælp til forældreløse i Irak, desuden søger vi økonomisk støtte til mennesker i nød fra vores medlemmer og fra andre velgørende mennesker og organisationer. Vi udfører vores hjælpearbejder i samarbejder med lokale velgørende og hjælpeorganisationer der har samme mål og interesse områder i Irak. På den måde hjælper vi nødlidende børn i fællesskab på en rigtig effektiv måde.

Forenings hovedopgaver er:

1) Donation indsamling fra medlemmer, ikke medlemmer og organisationer.
2) At udarbejde præsentations- og informationsmidler om foreningsarbejder og projekter.
3) At samarbejde med andre organisationer og foreninger til at opnå foreningens mål.
4) At anvende forskellige midler og værktøj, ligesom Internet, media osv, til at fremme medlemmernes effektivitet og kompetence.
5) At dokumentere og arkivere foreningsarbejder og projekter ved hjælp af digitaloptagelse af arbejderne i form af digitalfotos, CD’s, DVD’s … osv.

Foreningsøkonomi:

De økonomiske midler hentes hovedsagelig fra følgende kilder:

a) Medlemmernes månedlige donationer for forældreløse som er på USD 30$ pr. barn.
b) Zakat (Almisse), andre donationer, andre slags gave … mm.
c) Alle type bidrag fra personer og velgørende organisationer, som ikke stræder med vores foreningsfundamentale principper, tages også imod.

Pligter & Betingelser:

Donationer, gave og andre midler må kun bruges til de formål som foreningen står for.
Foreningens bestyrelse forbeholder sig ret til at acceptere de indkomne donationer fra de forskellige donorer og sponsorer.
Donorer og sponsorer har ingen indflydelse på deres gaver, donationer osv. Det er kun bestyrelsen der afgør hvor midlerne bliver anvendt.

Hvorfor Al-Tekaful?

De irakiske folk har gennem de sidste 35 år været udsat for de mest brutale og ikke mindst forfærdelige overgreb fra den irakiske regering og som om det var ikke nok så har helle verden allierede sig med Saddam Hussein og giv ham en ekstra hånd for at straffe Irakerne.

Så kom der Golfkrig I og som efterfølger 13 års FN embargo der udlagt økonomien totalt.
Så kom der Golfkrig II. Som en følge af de mange overgreb mod befolkningen, er der mange forsørger eller forældreløse børn i Irak, som ikke har mulighed for at klare sig selv økonomisk.

Der eksisterer endnu ikke offentlig forsorg, og mange børn lever under de værst tænkelige forhold, de har ikke mulighed for skolegang, da de allerede fra 5-6 års alderen er tvunget ud i arbejde. For disse børn og for børnefamilie som er desperate for at skaffe penge til mætte deres børn, penge til tøj og penge til at sende børnene i skole, har vi grundlagt Al-Tekaful

Al-Tekaful er broen mellem dig som ønsker at hjælpe og børn i nød i Irak.